Advertisements

सूर तेची छेडता

Advertisements

सूर तेची छेडता

सूर तेची छेडता कशी
मैत्री हळुवार खुलते
सुखदुःखांचे साथी,
मैत्री फुलासारखी फुलते….

प्रेम भावना उमलतात,
भेटीच्या तारखा ठरतात
गंमत जंमत या प्रीतीत,
भावनांचे तरंग उठतात…

एकांत क्षणांचा ध्यास लागतो
आनंदात दिवस जातात
एकमेकांचे सूर जमतात
प्रीतीचे धागे घट्ट होतात….

जन्मभर साथ हवी तुझी
मग सहज बोलले जाते
मंत्रमुग्ध करणाऱ्या दुनियेची
नित्य आस लागून राहते….

मिलन क्षण गोड हसतात
प्रीतीच्या झुल्यात झुलतात
जीवनात आनंदही देतात
सौख्याचा घडा मोदाने भरतात…

वसुधा नाईक, पुणे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *