Advertisements

Premacha Pavus

Advertisements

प्रेमाचा पाऊस

तुझ्या प्रेमाच्या पावसात

 हाऊस चिंब भिजण्याची

 वृक्ष,लता,वेली,रस्ते

 मनसोक्त न्याहाळण्याची….

 टपोरे थेंब अंगावर झेलत

 गाडीवरून मस्त फिरायचे

 ओल्या चिंब कायेवर मग

 प्रेमाचे पांघरूण पांघरायचे…

 तुझ्या प्रेमाच्या पावसात

 मिठीत मनसोक्त फुलायचे

 बिलगुन एकमेकांना दोघेही

 नजरेला नजरेने भिडायचे….

 गालांवरील थेंबांना प्रेमात

 हळुवार सख्याने चुंबावे

 प्रीतीच्या बहारदार पावसात

 नेहमीच भिजायला मिळावे…

कवियीत्री- वसुधा नाईक पुणे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *