Tabbassum Kashid

Tirip

तिरीप तिरीप लेखिका-तबस्सुम काशीद सकाळच्या वेळी उन्हाचे कोवळे किरण घेऊन हळूच खिडकीतल्या झडपेतून घरात येणारी तिरीप.. रात्रीचा अंधकार संपला असल्याची जाणीव करून देणारी ही प्रकाशमान… Read More »Tirip