सजना

Premacha Gulkand

प्रेमाचा गुलकंद सजनाने सारस बागेतूनगुलाब फुले आणली तोडून….. अर्पण केली देखण्या सजणीलासुवास अमाप गुलाब फुलाला….. प्रेम अतोनात बाई सजनाचेकौतुक सतत त्याच्या सजणीचे…. गुलाब पुष्प आहे… Read More »Premacha Gulkand

चांदण्याची ओंजळ

चांदण्याची ओंजळ सजना तुझी एकांतात आठवण म्हणजेमऊ मोर पिसाचा हळुवार स्पर्शतुझ्या मिठीत नित्य सामावण्याचामनातून होणारा असीम हर्ष….. तुझ्यायेण्याने,जाण्याने,बोलल्यानेतुझ्याच स्वप्नाने सजते माझे गावतुझ्या मिलनाची ओढ खूप… Read More »चांदण्याची ओंजळ