प्रसन्न

Premacha Gulkand

प्रेमाचा गुलकंद सजनाने सारस बागेतूनगुलाब फुले आणली तोडून….. अर्पण केली देखण्या सजणीलासुवास अमाप गुलाब फुलाला….. प्रेम अतोनात बाई सजनाचेकौतुक सतत त्याच्या सजणीचे…. गुलाब पुष्प आहे… Read More »Premacha Gulkand