एकांत

सूर तेची छेडता

सूर तेची छेडता सूर तेची छेडता कशीमैत्री हळुवार खुलतेसुखदुःखांचे साथी,मैत्री फुलासारखी फुलते…. प्रेम भावना उमलतात,भेटीच्या तारखा ठरतातगंमत जंमत या प्रीतीत,भावनांचे तरंग उठतात… एकांत क्षणांचा ध्यास… Read More »सूर तेची छेडता