केसात

Mogara Fulala

मोगरा फुलला शुभ्र धवल मोगरा पाहा फुललासुवास आसमंती मस्त दरवळला…. नाजूक लहान हि शुभ्र फुले छानआवडती सर्वां मोठ्या नि सान… चांदणे जसे वृक्षांवर फुले शोभतीनारी… Read More »Mogara Fulala